Alexander Hansen

Psykomotorisk Fysioterapeut og Fysioterapeut (MNFF)
Som psykomotorisk fysioterapeut vil Alexander fokusere på individuelle holdningstrekk, pust og bevegelsesvaner. Behandlingen egner seg godt der stress, psykisk eller emosjonell belastning er medvirkende årsak til kroppslige plager. Også langvarige plager, hvor bevegelsesvaner og kroppslige spenninger endres over tid, vil kunne nyttiggjøre seg av denne behandlingen.

Alexander er opptatt av individuell tilpasset oppfølgning, hvor pasienten blir bevisst på egne belastningsfaktorer. Dette for å gi hver enkelt mulighet til å forebygge plager, og vedlikeholde bedring. Egentrening og øvelser er dermed en naturlig del av oppfølgningen.

Alexander har i tillegg opparbeidet god erfaring med behandling av skader og plager i muskel-/skjelettapparatet. Også her er forebygging av fremtidige plager en viktig del av oppfølgningen, og behandlingen tar høyde for den enkeltes behov og målsetning.