Fysioterapi

Fysioterapi omhandler undersøkelse, forebygging og behandling av skader og plager fra muskel- og skjelettapparatet. Fysioterapeutens arbeidsområder er derfor i hovedsak kropp, bevegelse og funksjon:
Gjennom en innledende samtale kartlegges pasientens sykehistorie, hverdagsaktivitet, funksjonsnivå og eventuelle smerter. Basert på dette gjennomføres en individuell undersøkelse av kropp og bevegelse, som gir utgangspunktet for den påfølgende behandlingen.

I behandlingen anvender fysioterapeuten manuelle teknikker og treningsøvelser, samt informasjon og veiledning. Behandlingen kan omhandle det aktuelle problemområdet, samt tilgrensende områder av kroppen. Videre er pasientens aktive deltakelse i behandlingen helt sentralt. Målet er å fremme endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og funksjonsforbedring, samt forebygge nye plager på sikt.

Fysioterapi som behandling passer personer i alle aldre og funksjonsnivå.