Manuellterapi

Manuellterapi er en videreutdanning innenfor fysioterapi på mastergradsnivå. Manuellterapeuten har dermed dermed inngående kunnskap om skader og lidelser i muskel- og skjelettapparatet, ledd, nevro-, muskulær- og biomekanisk funksjon. I tillegg har manuellterapeuten utvidet kompetanse i bildediagnostikk og differensialdiagnostikk.
Manuellterapeuter er primærkontakter på lik linje med leger innen muskel-skjelett og kan har rett til å sykmelde, samt henvise til bildediagnostiske undersøkelser (røntgen/MR/CT) og spesialisthelsetjenesten ved behov.

Manuellterapeutens behandling bygger på den fysioterapeutiske behandlingen, med fokus på manuelle teknikker og manipulasjoner, nervemobilisering og motorisk opptrening/-kontroll. Målet med behandlingen er reduserte smerteplager, gjenopprettet normalfunksjon og funksjonsbevaring.