Ortopedisk fysioterapi

Ortopedi er læren om muskelskjelettsystemet. Dette er et bredt fagområde som omfatter skader (både akutte og belastningsrelaterte) og sykdommer i bein, muskler, ledd og senevev. En spesialist i ortopedisk fysioterapi har en 2-årig tilleggsutdannelse på masternivå, samt et fullført spesialistforløp med veiledning, hospitering og ekstra kurs. Videreutdanning i ortopedi gir inngående kunnskap om skade- og sykdomsprosesser knyttet til muskel/skjelettsystemet.
Undersøkelse og behandling i ortopedisk fysioterapi, bygger på den fysioterapeutiske tilnærmingen. I tillegg til kunnskap om utredning og behandling, har spesialister i ortopedisk inngående kunnskap om opptrening og veiledning av personer med ortopediske sykdommer, skader og operasjoner. I undersøkelsen kartlegges smerter og problemer som virker inn på helhetlig funksjon. Behandlingen fokuserer på behandlende og rehabiliterende tiltak og treningsøvelser, samt forebygging av sekundære plager