Psykomotorisk fysioterapi

I psykomotorisk fysioterapi sees kroppen som en del av hele mennesket, hvor også tanker, følelser og livssituasjon kan påvirke kropp og kroppslige opplevelser. Psykomotorisk fysioterapi er en 2-årig videreutdanning på masternivå, som gir økt kompetanse i hvordan livsbelastninger påvirker kroppslig spenning, smerte og ubehag.
Den psykomotoriske undersøkelsen omfatter hele kroppen, og ser på sammenhengen mellom livssituasjon, kroppslige belastninger og ressurser. I behandlingen benyttes ulike former for bevegelse, trening, samtale og berøringsteknikker. Målet er å frigi pasientens ressurser og dernest endre vaner som opprettholder kroppslige plager.