Rikke Håve Lahn

Fysioterapeut (MNFF)
Rikke har over mange år tilegnet seg kunnskap gjennom videreutdanning og en rekke kurs innenfor utredning og behandling av muskel- og skjelettplager, rehabilitering av ortopediske tilstander og med et ekstra fokus på skulderplager.
Hun har bred arbeidserfaring som inkluderer sykehus, treningssentre, fysikalske institutter og tverrfaglige klinikker. 
 
Rikke er opptatt av at behandlingen skal tilpasses individuelt, og trening og øvelser er en stor del av behandlingen. Hun er også opptatt av å øke pasientens kunnskap rundt smerte og egne plager, og holder blant annet Artroseskole (AktivA).